LIÊN HỆ

    CÔNG TY CỔ PHẦN THỌ HỢP

    Nhà máy Sản xuất và VPGD: Xóm Thọ Sơn, xã Thọ Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An
    Điện thoại: 098-772-8889
    Email: ceo@thohop.com