Đá trắng nguyên khối

Đá trắng nguyên khối

Dày từ 1.5cm đến 4cm. Rộng theo yêu cầu : 40 x 20 (cm) – 40 x 80 (cm)

Call Now Button