CÁC NHÀ ĐẦU TƯ VÀ ĐỐI TÁC

 – Trần Đức Thành – Chủ tịch HĐQT, Cổ đông;

– Trần Quang Sơn – Ủy viên HĐQT, Cổ đông;

– Nguyễn Đức Dũng – Ủy viên HĐQT, Cổ đông;

– Hoàng Văn Dũng – Ủy viên HĐQT, Cổ đông;

– Nguyễn Trọng Đức –  Ủy viên HĐQT, Cổ đông;

– Hoàng Văn Sơn – Ủy viên HĐQT, Cổ đông;

– Nguyễn Quốc Khánh – Ủy viên HĐQT, Cổ đông;

– Công ty Cổ phần TH Plastic – Đối tác, Cổ đông;

– Công ty cổ phần Đức Minh – Đối tác, Cổ đông;

– Công ty cổ phần đầu tư khoáng sản An Thịnh – Đối tác, Cổ đông;

– Công ty cổ phần đầu tư và thương mại MHS – Đối tác, Cổ đông;

– Công ty cổ phần khoáng sản ACBM – Đối tác, Cổ đông;

– Ngân hàng BIDV chi nhánh Phủ Quỳ – Đối tác;

– Ngân hàng VCB Chi nhánh Vinh – Đối tác;

–  Công ty TNHH MTV Thạch Hiển – Đối tác;

– Công ty TNHH Khoáng sản Vietkem – Đối tác;

– Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Chinhuei – Đối tác;

– Công ty TNHH Hoằng Giai – Đối tác.